Skip to main content

Habenzinssätze ab dem 01. November 2020

Produkt Zinssatz
Sichtdepot (EUR)  
        ≤ 100.000 €  0,05 %
        > 100.000 €  0,00 %
Sichtdepot (CHF) -0,75 %
Sichtdepot - Firmenkunden (EUR) 0,00 %
R-TOP Sparkonto (Basiszinssatz) 0,05 %
Sichtsparkonto  
        Basiszinssatz 0,00 %
        Treureprämie 0,05 %
        Zuwachsprämie 0,05 %
Green Code Kids Sparkonto (0-18 ans)  
        ≤ 100.000 €  0,50 %
        > 100.000 € 0,00 %
Green Code Job & Study Sparkonto (18-30 ans)  
        ≤ 100.000 €  0,50 %
        > 100.000 € 0,00 %
Green Code Kontokorrentkonto  
        0-18 ans 0,00 %
        18-30 ans 0,00 %
Kontokorrentkonto (EUR) 0,00 %
Kontokorrentkonto  (AUD,CAD, NZD)  
        ≤ 25.000 AUD / CAD / NZD 0,00 %
        > 25.000 AUD / CAD / NZD -0,25 %
Kontokorrentkonto  (CHF)  
        ≤ 25.000 CHF 0,00 %
        > 25.000 CHF -0,75 %
Kontokorrentkonto  (NOK)  
        ≤ 250.000 NOK 0,00 %
        > 250.000 NOK -0,25 %